อัพเดทสถานการณ์ไวรัส โคโรน่า (6 ก.พ. 2563)


สถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศจีน และอีกกว่า 26 ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย บีไอจีมีความห่วงใยสุขภาพอนามัยของพนักงานในองค์กร จึงได้มีการจัดตั้ง Health Crisis Management โดยมีผู้รับชอบในแต่ละพื้นที่ เพื่อติดตามสถานการณ์รวมถึงวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยง และจัดหาหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยมีคุณฤทธิเดช แวดล้อม (Technical Solutions and Analytics Director) ในการประสานงานร่วมกับ Air Products and Chemical, Inc. และคุณณัฐกร จิระพรพาณิชย์ (Human Capital Director) ผู้ประสานงานภายในบีไอจี

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการสื่อสารสถานการณ์ไวรัส "โคโรน่า" อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางปฎิบัติร่วมกัน

แนวทางปฏิบัติในการลดความเสี่ยง

การติดเชื้อไวรัส “โคโรน่า” เบื้องต้น โดยคุณฤทธิเดช แวดล้อม


 

  • หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วย หรือผู้สงสัยว่ามีอาการป่วย
  • ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
  • ลดการสัมผัสใบหน้า
  • ปิดจมูกเวลาไอหรือจาม
  • สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าพื้นที่เสี่ยงหรือชุมชน

         ทาง Air Products and Chemicals, Inc. ได้ออกประกาศงดการเดินทางไปประเทศที่มีความเสี่ยงสูง เช่น จีน หากมีภารกิจเร่งด่วนต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปติดต่อธุรกิจต่างประเทศ ทางฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้จัดเตรียม Travel Kits ได้แก่ หน้ากาก N95 เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ยาสามัญประจำบ้านที่จำเป็น อาทิ ยาลดไข้ ยาลดน้ำมูก เกลือแร่ เป็นต้น และจะมีการคัดกรองเมื่อกลับมาปฎิบัติงาน โดยจะมีการวัดอุณหภูมิก่อนเริ่มงาน

          โดยทางการแพยท์ได้ให้คำแนะนำว่าทั้งหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95 สามารถใช้ในการป้องกันการแพร่เชื้อได้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งทีม Health Response Officer (HRO) ซึ่งมีหน้าที่ในการติดต่อสื่อสาร ติดตามข้อมูลและจัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อให้กับพนักงานทุกท่าน

 ฟังคลิปเสียงคุณปิยะบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ เกี่ยวกับการจัดการป้องกันและแนวทางในการดำเนินการของบีไอจี

ไทย https://www.youtube.com/watch?v=TGzBxggJrGA&feature=youtu.be

 English https://www.youtube.com/watch?v=C8JCoe84dB4&feature=youtu.be

คลิปเสียงแนวปฎิบัติในการลดความเสี่ยง เบื้องต้นโดยคุณฤทธิเดช แวดล้อม TSA Director 

 https://web.microsoftstream.com/video/0679d442-587b-416e-8b26-cf7a6efc90f7

* * * * * * * * * * * *

Visitors: 10,862