10 ทักษะสำคัญสำหรับ 2020 เตรียมตัวก่อนยุคหุ่นยนต์ AI ทักษะอะไรที่คนต้องมี


อะไรคือทักษะที่คนทำงานยุคใหม่จำเป็นจะต้องมี?
.
ในปี 2016 World Economic Forum องค์กรผู้จัดงานสัมนาประจำปีของแวดวงธุรกิจ การเมือง เเละอื่นๆ รวมถึงเป็นองค์กรที่ ทำรายงานต่างๆด้านธุรกิจ รวมไปถึงรายงานที่กล่าวถึงผลกระทบของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ และอุตสาหกรรม จะส่งผลต่อมุมมองที่ผู้ว่าจ้างคาดหวังต่อแรงงาน
.
รวมไปถึง 10 ทักษะที่สำคัญที่สุด ที่คนทำงานควรจะมีภายในปี 2020


ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ


1 Complex Problem Solving - ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
.
ทักษะที่สามารถสร้างวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน โดยไม่เกิดการวนซ้ำของปัญหากลับมาอีก ซึ่งจำเป็นต้องผสมผสานการใช้ความคิดเชื่อมโยง และการคิดเชิงระบบควบคู่กัน
.
.
2 Critical Thinking - การคิดเชิงวิพากษ์

ความสามารถในการใช้ตรรกะและเหตุผลในการประเมิณจุดแข็งและจุดอ่อนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
.
.
3 Creativity - ความคิดสร้างสรรค์
.
ความสามารถในการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ และการคิดสิ่งใหม่ที่ต่างออกไปจากเดิม


4 People Management - ทักษะการจัดการผู้คน
.
โน้มน้าว สร้างแรงจูงใจ พัฒนา และชี้นำผู้คน และสามารถเข้าใจจุดแข็งของคนอื่น รวมถึงงานที่เหมาะกับเขาได้
.
.
5 Coordinating with Others - การร่วมงานกับผู้อื่น
.
ความสามารถในการประสานงาน ปรับตัว ทำความเข้าใจ และรับฟังผู้อื่น
.
.
6 Emotional Intelligence - ความฉลาดทางอารมณ์


ความฉลาดทางการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น
.
.
7 Judgment and Decision-Making - ทักษะการประเมินและตัดสินใจ
.
ความสามารถในการทำความเข้าใจปัจจัยและผลกระทบต่างๆ และสามารถเลือกตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาด

8 Service Orientation - การคิดเชิงบริการ
.
มีความคิดในการช่วยเหลือผู้อื่น และพยายามให้ความช่วยเหลือที่ดีสุดอยู่เสมอ


9 Negotiation - ทักษะการต่อรอง
.
ความสามารถในการประเมินและค้นหาจุดร่วมของความต้องการทั้งสองฝ่าย และสร้างข้อเสนอที่ยอมรับได้จากทุกคน
.
.
10 Cognitive Flexibility - ความยืดหยุ่นทางปัญญา

ความสามารถในการเปิดรับความคิดใหม่ๆ และแก้ปัญหาโดยการผสมผสานทักษะที่หลากหลายเข้าด้วยกันได้อย่างรวดเร็ว
.
.
และทั้งหมดนี้คือทักษะสำคัญที่คนทำงานควรมีในปี 2020 เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความสามารถอันหลากหลายมากขึ้นของเทคโนโลยี ทำให้คนจ้างงานเองก็คาดหวังความสามารถอันหลากหลายขึ้นจากคนทำงานเช่นกัน โดยทักษะส่วนใหญ่ที่ว่ามานี้ก็ยังเป็นทักษะที่หุ่นยนต์ยังเลียนแบบได้ยาก และยังไม่สามารถแทนที่มนุษย์ได้อยู่

เขียนโดย S.siravich

#FutureTrends #Futureisnear #Futureisnow #Futureskill


.

Visitors: 10,860