ทฤษฎีสร้างนิสัยใหม่ใน 21 วัน

ทฤษฎีสร้างนิสัยใหม่ใน 21 วัน
ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้น!

No photo description available.
.
นิสัยเป็นสิ่งที่ทำออกมาโดยไม่รู้ตัว มากกว่า 40% ของกิจกรรมทั้งวันเกิดจากนิสัยทั้งสิ้น ถ้าสามารถสร้างนิสัยที่ดีได้จะช่วยให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเอง นอกจากนี้นิสัยยังส่งผลต่อการทำงานอีกด้วย แล้วจะเปลี่ยนนิสัยให้ดีขึ้นได้อย่างไร ที่ช่วยให้เปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีและมีประสิทธิภาพ
.
การกระทำจะกลายเป็นนิสัยได้ ต้องกระทำต่อเนื่องอย่างน้อยเป็นเวลา 21 วัน หัวใจสำคัญของทฤษฎีนี้ก็คือ Self-Image ภาพลักษณ์ของตัวตนในจิต เราต้องเชื่อว่าเราเป็นคนอย่างที่เราปรารถนาจะเป็นได้ แนวคิดที่มาจากหนังสือ Psycho-Cybernatics ของ Dr. Maxwell Maltz ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงตนเองจากการทำพฤติกรรมบางอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 21 วัน ซึ่งมีแนวโน้มจะทำให้กลายเป็นอุปนิสัยติดตัว
.
จากงานวิจัยพบว่าจำนวนวันที่จะทำให้นิสัยถูกเปลี่ยนได้ค่อนข้างแน่นอน ร้อยละ 95 คือ 66 วัน แต่มีโอกาสพัฒนาเป็นนิสัยได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 254 วัน โดยระยะเวลาที่ต่างกันนี้มาจากความยากของกิจกรรมที่แตกต่างกัน
.
แต่ตัวเลข 21 วัน หรือ 21-Day Habit Theory ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ผู้คนยังพูดถึงและนำมาใช้สร้างการเปลี่ยนแปลงมากสุด เนื่องเป็นตัวเลขที่กำลังอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ไม่มากและไม่น้อยเกินไป ค่อนข้างจูงใจให้คนรู้สึกมีความหวังในการที่จะเริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเอง
.
โดยทฤษฎีบอกว่า หากต้องการเสริมสร้างนิสัยที่ต้องการ ต้องปฏิบัติดังนี้

- ให้ใช้เวลาอย่างน้อย 15 นาที

- ทำสิ่งนั้นซ้ำๆ อย่างต่อเนื่องและจริงจัง

- ให้ทำเป็นเวลาอย่างน้อย 21 วัน ก็จะกลายเป็นพฤติกรรมถาวร
.
ถ้ามีวันใดที่ทำไม่สำเร็จ หรือไม่ครบตามกำหนด วันถัดมาต้องนับวันที่ 1 ใหม่
หัวใจสำคัญอยู่ที่จุดเริ่มต้น คือการเปลี่ยนความเชื่อและภาพลักษณ์ของตัวตนในจิตใจให้เป็นอย่างที่เราต้องการพัฒนาไปให้ถึง เวลา 21 วันเป็นส่วนที่ให้สมองมุ่งมั่นสั่งคิดสั่งปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดเส้นทางประสาทที่มีประสิทธิภาพและกลายเป็นนิสัย
.
วิธีการนี้สามารถนำมาใช้ได้กับหลากหลายเรื่อง เช่น เรื่องการรับประทาน การออกกำลังกาย เรื่องการปรับทัศนคติ ซึ่งแตกต่างจากพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ หรือเลิกเสพยาเสพติดซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนาน 6 – 12 เดือน
.
การเปลี่ยนแปลงแบบแผนนิสัย เดิมๆ มีงานวิจัยด้านการพัฒนาตนเองของต่างประเทศระบุว่า ต้องบังคับใจตนเอง 21–30 วันเพื่อสร้างนิสัยใหม่ ซึ่งโอกาสที่จะ ทำสำเร็จมี 4 ขั้นตอน คือ
.
1. เปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไป และควรเปลี่ยนทีละเรื่องในหนึ่งครั้ง การหักดิบเป็นวิธีที่ไม่ได้ผลสักเท่าไหร่ แทนที่จะเลิกทำพฤติกรรมแย่ๆ อย่างกระทันหัน ลองเปลี่ยนเป็นเพิ่มพฤติกรรมใหม่ๆ ที่ดีเข้าไปจะดีกว่า
.
.
2. เขียนนิสัยที่ต้องการเปลี่ยนแปลงลงในสมุดบันทึก และ กำหนดแผนการให้ชัดเจน การที่ทำเป้าหมายที่ไปเรื่อยๆ แบบไม่มีกำหนดแน่นอน มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จน้อยกว่า เพราะในทางจิตวิทยา คนเราเมื่อไม่มีกำหนดเวลาเราเลือกที่จะผัดวันประกันพรุ่งนั้นส่งผลให้ทำอะไรไม่สำเร็จสักที
.
.
3. ทำนิสัยที่ต้องการบ่อยครั้งเท่าที่สามารถทำได้ เพราะยิ่ง ทำซ้ำมากจะสามารถปฏิบัติได้โดยสัญชาติญานมากขึ้น
.
.
4. เมื่อต้องการเปลี่ยนนิสัย ควรเชื่อมโยงนิสัยใหม่กับความ รู้สึกที่ดี และนิสัยเก่ากับความเจ็บปวดด้วย ยกตัวอย่างเช่น การวิ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ชอบวิธีการวิ่ง ก็อาจฟังเพลงที่ชอบไปด้วย ในที่สุดร่างกายจะ เชื่อมโยงการวิ่งกับความสุขได้เอง
.
เทคนิคง่ายๆ ในการทำตามทฤษฎีนี้ คือใช้เวลาอย่างน้อย 15 นาทีต่อวัน ในการ กระทำที่เสริมสร้างนิสัยที่ต้องการ ทำต่อเนื่องจริงจังทุกวันเป็นเวลา 21 วัน จะเป็นนิสัยแบบใดก็ได้ ตั้งแต่เรื่องของสุขภาพ ไปจนถึงเรื่องทัศนคติ การปรับเปลี่ยนการเรียนรู้และมุมมอง การนำเอาประสาทสัมผัสหลากหลายมาร่วมด้วย จะทำให้บรรลุผลได้ดียิ่งขึ้น
.
เรียบเรียงโดย Pimpernel (P.supaporn)
ที่มา nuph.health /hotcourses /สร้างสุข

 

#FutureTrends #Futureisnear #Futureisnow

Visitors: 10,862