คอร์สพัฒนาทักษะ Critical thinking&Problem solving ฟรี!!

หนึ่งในทักษะแห่งอนาคต ที่เรียนออนไลน์ ได้ใบ Certificate


No photo description available.
คอร์สการคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา (Critical thinking and problem solving) เป็นคอร์สที่จะพาเราไปเข้าใจความหมาย ความสำคัญของการคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา กระบวนการคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา ลักษณะของผู้ที่มีความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหาการพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหาในการดำเนินชีวิตและการทำงาน
.
ซึ่งทักษะนี้เป็นหนึ่งในทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนควรมีในการทำงานต่อจากนี้
(อ่านบทความนี้ได้ที่ https://www.facebook.com/…/a.472084116491…/913415315691581/…)
.
ใครที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้เลยที่ https://thaimooc.org/…/course-v1:OCSC-MOOC+ocsc009+20…/about
.
สิ่งที่จะได้เรียนนอกจากนี้ อาทิ
.
- แนวคิดพื้นฐานของ
- ความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์
- ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
- การพัฒนานิสัยการคิดเชิงวิพากษ์และการตอบสนองต่อการวิพากษ์
- แนวคิดพื้นฐานของการจัดการปัญหา
- การพัฒนาทักษะการจัดการปัญหา

เป็นต้น
.
ผู้เรียนต้องเข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน และผู้เรียนจะต้องมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% จะถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้
.
คอร์สเรียนนี้จัดทำขึ้นโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม Thai-Mooc ในรูปแบบ Self-Pace ที่ให้ผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนในเว็บไซต์ได้ตามเวลาที่สะดวก จะเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ อีกทั้งยังไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียนอีกด้วย
.
ใครที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้เลยที่ https://thaimooc.org/…/course-v1:OCSC-MOOC+ocsc009+20…/about

.
สำหรับใครที่สนใจอยากติดตามคอร์สฟรี และเนื้อสำหรับพัฒนาตัวเองทั้งหมดสามารถเข้าไป Join Group ได้ที่ http://bit.ly/2Y0FfLk

#FutureTrends #Futureisnear #Futureisnow #คอร์สฟรี

Visitors: 10,862