รวมคอร์สออนไลน์และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์แบบครบวงจร(Online Courses and Online Learning Platform Collection)

เกริ่นนำ…

ที่มา https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/cyberbit/wp-content/uploads/2017/09/12093410/Online-Cyber-Security-Training.jpg

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์(Online Learning Platform)คืออะไร?

ที่มา http://www.sevenminutescientist.com/wp-content/uploads/2015/04/Online-Learning-1024x768.png

1.แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ภายในประเทศ

แพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัย

ที่มา https://space.cbs.chula.ac.th/

แพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ

2.แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ของต่างประเทศ

แพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัย

แพลตฟอร์มของบริษัทเอกชน

ทดลองได้ที่ https://preview.education.microsoft.com/

แพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ

การค้นหาคอร์สเรียนด้วยการใช้งาน Online Courses Search Engine อย่าง “Class Central”

หน้าตา Homepage ของ Class Central
จาก Keyword “Artificial Intelligence” จะพบคอร์สต่างๆ จากแหล่งอื่นๆมากมายเลยครับ

ส่งท้าย…

ที่มา https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/blogs/ca/Blog%20Posts/smb-discussion-panel-og.jpg
Visitors: 10,861