ปรับตัวใหม่ ไล่ให้ทัน ในยุค “VUCA World”

นับตั้งแต่โลกได้เข้าสู่ยุคคลื่นที่สาม(The Third Wave) จะสังเกตได้ว่าอะไรๆ ก็มาไวและไปไวซะทุกอย่างทั้งทางเทคโนโลยี รูปแบบของธุรกิจ การบริหารองค์กร ส่งผลให้ภาพรวมของเศรษฐกิจนั้นเปลี่ยนไปในภาพใหญ่ ซึ่งรวมไปถึงปรากฏการณ์ที่กลายเป็นวลียอดฮิตในปัจจุบันนี้ด้วยก็คือ “Disruption” หลายๆ วงการกำลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงกับการถูก Disrupt ด้วยตั้งแต่ศิลปินยันสถาบันทางการเงิน ส่งผลให้ผู้ประกอบการสมัยใหม่จำเป็นต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วในยุค VUCA World

VUCA World คืออะไร

VUCA World เดิมทีเป็น คำที่ทางกองทัพสหรัฐอเมริกาใช้เรียกสถานการณ์ในสงครามที่อัฟริกา และอิรักที่สื่อในความหมายที่สับสนและผันผวน จนกระทั่งนำมาเปรียบเทียบในวงการธุรกิจ เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

V( Volatility) คือ ความผันผวน การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ไม่สามารถคาดเดาได้
U(Uncertainly) คือ ความไม่แน่นอน ยากต่อการตัดสินใจ
C(Complexity) คือ ความซับซ้อนที่มากขึ้นเรื่อยๆ ในเชิงระบบ
A(Ambiguity) คือ ความคลุมเครือไม่ชัดเจน ไม่สามารถคาดเดาผลได้ชัดเจน

ในปัจจุบันที่โลกกำลังอยู่ในยุค VUCA World โดยภาวะจำเป็นที่อะไรๆ ก็เปลี่ยนแปลงไวและคาดเดาได้ยากแบบนี้ ส่งผลเสียต่อสังคมในยุคปัจจุบันอยู่ไม่น้อยเพราะธรรมชาติของคนไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ความไม่มั่นคง ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้นำจะต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาองค์กรให้รับมือ VUCA World ได้ด้วยหลักของ VUCA เช่นกัน

V(Vision) คือ วิสัยทัศน์ในการตัดสินใจ
U
(Understanding) คือ ความเข้าใจ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
C
(Clarify) คือ ความชัดเจนในการทำงาน
A
(Agility) คือ ว่องไวและเท่าทัน

จะเห็นได้ว่าโลกในยุคปัจจุบันนั้นไม่ง่าย แต่วิธีการที่จะรับมือกับความโกลาหลนี้จำเป็นต้องอาศัยความเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มต้นจากตัวเอง เพราะถ้าวันนี้คุณยังไม่เปลี่ยนแปลง สักวันโลกจะบังคับให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงเอง                                                                                                           https://blog.1moby.com/ปรับตัวใหม่-ไล่ให้ทัน-ในยุค-vuca-worldVisitors: 10,862