บริการ  • Design Thinking.gif
    “ต้องยอมรับว่าโลกปัจจุบันและโลกอนาคตนี้เป็นยุคของดิสรัพชั่น หรือการเปลี่ยนแปลงขั้นรุงแรงที่คาดเดาได้ยาก นั่นแปลว่าหลากหลายองค์กรทั่วโลกที่มองเห็น และกำลังพยายามตีโจทย์สถานการณ์ของโ...

  • HR The Next Gen.jpg
    HR-The Next Gen สัมภาษณ์คุณปิยบุตร จารุเพ็ญ MD บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส“ไม่ว่าคุณจะเป็นคนรุ่นใหม่ หรือคนที่ทำงานมานานแล้ว ต้องคิดให้ได้ว่าเหมือนเราอยู่ในรายการ The Voice บริษัทเตรียม...
Visitors: 10,861