บีไอจีเปิดให้หน่วยงานอาสากู้ภัยเติมออกซิเจนฟรี ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด19

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (บีไอจี) ผู้ผลิตออกซิเจนรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เดินหน้าพร้อมคู่ค้าผู้แทนจำหน่ายในเครือข่ายสนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ฟรีให้กับมูลนิธิหรืออาสาสมัครกู้ภัยต่าง ๆ เพื่อนำส่งช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีความจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนทางการแพทย์ระหว่างรอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

“สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในขณะนี้ ส่งผลให้หลายโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และปริมณฑลไม่สามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาได้เนื่องจากปัญหาเตียงเต็ม ทำให้ผู้ป่วยที่มีผลตรวจยืนยันติดโควิด-19 ตกค้างตามบ้านและชุมชนเพื่อรอเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งในจำนวนนี้ มีผู้ป่วยหนักหลายรายมีความจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน บีไอจีจึงได้ผนึกกำลังกับคู่ค้าผู้แทนจำหน่ายในเครือข่ายรอบกรุงเทพ เติมออกซิเจนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ โดยการนำถังออกซิเจนมาเติมที่ผู้แทนจำหน่ายของบีไอจีเพื่อจัดส่งให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ได้อย่างทันท่วงที” นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด กล่าว

โดยเบื้องต้น บีไอจีได้ร่วมมือกับคู่ค้าผู้แทนจำหน่ายในการเติมออกซิเจนทางการแพทย์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับมูลนิธิหรืออาสาสมัครกู้ภัยต่าง ๆ โดยสามารถนำถังออกซิเจนที่ได้ตามมาตรฐาน มอก. ออกซิเจนทางการแพทย์ และอายุถังไม่เกิน 5 ปี หรือหากเป็นถังบรรจุที่เกิน 5 ปี ต้องผ่านการทดสอบภาชนะบรรจุ ตามมาตรฐานการทดสอบภาชนะบรรจุก๊าซ (มอก–358-2551) และไม่เกิน 5 ปี โดยสามารถนำถังออกซิเจนเข้ารับการเติมออกซิเจนฟรีได้ที่คู่ค้าผู้แทนจำหน่ายในเครือข่ายดังต่อไปนี้

  1. บริษัท ยูไนเต็ดอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด 29/3 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ
    โทร. 02 708 4148-9
  2. บริษัท สาครอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด 165/299 หมู่ 4 ถ.บางปลา ต.บ้านเกาะ อ.เมือง สมุทรสาคร
    โทร. 062 695 6545 และ 094 898 6655
  3. บริษัท รังสิตอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด 70 ซอยรังสิต-นครนายก 33 ซ.1/4 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี
    โทร. 02 996 0888

 

Medical Oxygen Refilling Partners

 

ทั้งนี้ บีไอจีจะพูดคุยกับคู่ค้าผู้แทนจำหน่ายในเขตพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้มูลนิธิหรืออาสาสมัครกู้ภัยต่าง ๆ สามารถนำถังออกซิเจนตามเงื่อนไขดังกล่าวมาเติมบรรจุและนำส่งช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีความจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนทางการแพทย์ระหว่างรอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ทวีความรุนแรง บีไอจีพร้อมคู่ค้าผู้แทนจำหน่ายในเครือข่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมที่จะเป็นหน่วยสนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์เพื่อนำไปดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทั้งที่รักษาอยู่ในสถานพยาบาลและที่รอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล รวมถึงผู้ป่วยที่ดูแลตนเองที่บ้าน (Home Isolation) และขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปพร้อมกัน

ที่มา : https://www.bigth.com/th/news-release/medical-oxygen-refilling-for-bkk-rescue-volunteers

Visitors: 10,860