ทำไมความหลากหลายทางเพศของพนักงานในองค์กรจึงเป็นเรื่องสำคัญต่อWorkforce Diversity

สำนวนไทยที่บอกว่า “มากคน มากความ” นั้นเป็นเจริงเสมอ แต่ในบางครั้งการมากคนและมากความก็เป็นประโยชน์ได้เช่นกัน โดยเฉพาะมุมมองของการทำงานในองค์กรต่างๆ ที่หากองค์กรมีความหลากหลายของพนักงานก็สามารถนำสิ่งนี้มาสร้างให้ก่อประโยชน์กับองค์กรได้เช่นกัน ความหลากหลายในยุคปัจจุบันนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเรื่องเพศหรืออายุเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเชื้อชาติ ตลอดจนความรู้ความสามารถที่ต่างก็ทำให้เกิดมุมมองต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับองค์กรได้มากมาย ตรงกันข้ามองค์กรที่ไม่มีความหลากหลายนั้นถึงแม้จะมีข้อดีที่สามารถบริหารจัดการได้ง่าย มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ก็มักไม่มีความหลากหลายของความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ ซึ่งนั่นอาจทำให้องค์กรมีวิสัยทัศน์หรือความคิดที่ไม่กว้างขวาง บริหารจัดการหรือแก้ปัญหาในวิธีซ้ำๆ เดิมๆ ที่อาจไม่สามารถแก้ปัญหาเลยเสียด้วยซ้ำ ดังนั้นองค์กรจึงควรมีพนักงานที่หลากหลายเพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในที่สุด


ยุคนี้กระแสการยอมรับความหลากหลายทางเพศกำลังเป็นกระแสที่มาแรงมาก ทั้งในการยอมรับความหลากหลายทางเพศในสังคม ไปจนถึงการยอมรับความหลากหลายทางเพศในการทำงานอย่างยุติธรรม ซึ่งความสามารถไม่ควรมองจากเรื่องเพศเป็นหลัก